Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
141000000001101 - Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1+0+0 Zorunlu 1
222000000001101 - İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
441000000001101 - Fizik I 3+0+1 Zorunlu 6
442000000001103 - Genel Kimya 2+0+2 Zorunlu 5
461000000001101 - Matematik I 3+0+0 Zorunlu 6
521000002261199 - Mesleki Oryantasyon ve Makine Mühendisliğine Giriş 2+0+0 Zorunlu 4
320000000001107 - Genel İletişim 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
223000000001101 - Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
441000000001102 - Fizik II 3+0+1 Zorunlu 6
461000000001102 - Matematik II 3+0+0 Zorunlu 6
461048105201201 - Algoritmalar ve Programlama 2+1+0 Zorunlu 4
520000000001120 - Mühendislikte Çizim ve Tasarım 1+2+0 Zorunlu 6
310000000001128 - Küreselleşme 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
224031300001101 - Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin Oluşumu 4+0+0 Zorunlu 4
441052000001205 - Termodinamik I 3+0+0 Zorunlu 4
441052005801201 - Dinamik 2+0+0 Zorunlu 4
461046000001203 - Lineer Cebir 3+0+0 Zorunlu 6
461052000001205 - Mühendislikte Matematiksel Yöntemler 3+0+0 Zorunlu 6
520044105821223 - Statik 3+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
461000000001220 - Sayısal Analiz 2+0+0 Zorunlu 4
462000000001223 - Olasılık ve İstatistik 3+0+0 Zorunlu 6
520054004401205 - Mukavemet 3+0+0 Zorunlu 5
521044100001401 - Makine Dinamiği 3+0+0 Zorunlu 6
482052000001202 - Mühendislikte Bilgisayar Uygulamaları 2+1+0 Seçmeli 4
SEC_4_1 - 4. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
441052005801203 - Akışkanlar Mekaniği 3+0+0 Zorunlu 5
520021400001101 - Bilgisayar Destekli Teknik Resim 2+2+0 Zorunlu 5
521052500001301 - Makine Elemanları 4+0+0 Zorunlu 6
522044100001307 - Isı Transferi 3+0+0 Zorunlu 5
543052104411202 - Makine Mühendisliğinde Malzeme Bilimi 3+0+0 Zorunlu 5
SEC_5_1 - 5. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
521048205231308 - Makine Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları 1+2+0 Zorunlu 6
540052000001303 - İmal Usulleri 3+0+0 Zorunlu 5
850052204201202 - Ekoloji 2+0+0 Zorunlu 4
100000000001401 - Staj I 0+0+0 Seçmeli 5
SEC_6_1 - 6. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
SEC_6_2 - 6. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 2 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
521052305251401 - Makine Mühendisliği Laboratuvarı 0+0+3 Zorunlu 5
543052105401401 - Malzeme Laboratuvarı 0+0+3 Zorunlu 5
520052400001401 - Isıl Sistemlerin Tasarımı 1+2+0 Seçmeli 5
521000000001489 - Makine Mühendisliği Tasarım Projesi 0+2+0 Seçmeli 6
862054005201401 - İş Sağlığı ve Güvenliği 2+0+0 Seçmeli 4
SEC_7_1 - 7. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
100000000001402 - Staj II 0+0+0 Seçmeli 5
345000000001103 - Girişimcilik 2+0+0 Seçmeli 4
345000000001418 - Proje Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 4
521000000001490 - Makine Mühendisliği Bitirme Çalışması 0+2+2 Seçmeli 7
521052205231404 - Mekanik Sistemlerin Tasarımı 1+2+0 Seçmeli 5
SEC_8_1 - 8. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler