Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Eğitim Amaçları

1. Yaşam boyu öğrenme bilincini benimseyen,

2. Meslek hayatının değişken ve rekabetçi koşullarına uyum sağlayabilen

3. Kamu ve özel sektör kurumlarında çalışabilen

4. Girişimci ve Serbest mühendislik hizmetleri verebilen

5. Akademik kurumlarda lisansüstü eğitim ve/veya Ar-Ge projeleri yapabilen  ve/veya Ar-Ge Birimlerinde görev alabilen mühendisler yetiştirmektir.