Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
141000000001101 - Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1+0+0 Zorunlu 1
222000000001101 - İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
441000000001101 - Fizik I 3+0+1 Zorunlu 6
442000000001101 - Kimya I 3+0+2 Zorunlu 5
461000000001101 - Matematik I 3+0+0 Zorunlu 6
524000002261199 - Mesleki Oryantasyon ve Kimya Mühendisliğine Giriş 2+0+0 Zorunlu 4
320000000001107 - Genel İletişim 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
223000000001101 - Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
441000000001102 - Fizik II 3+0+1 Zorunlu 6
441000000001255 - Malzeme Bilimi 2+0+0 Zorunlu 4
442000000001102 - Kimya II 3+0+2 Zorunlu 6
461000000001102 - Matematik II 3+0+0 Zorunlu 6
310000000001128 - Küreselleşme 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
224031300001101 - Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin Oluşumu 4+0+0 Zorunlu 4
441052000001203 - Termodinamik 2+0+0 Zorunlu 4
442000000001201 - Fizikokimya 3+0+0 Zorunlu 5
442000000001203 - Analitik Kimya 2+0+3 Zorunlu 6
461052000001205 - Mühendislikte Matematiksel Yöntemler 3+0+0 Zorunlu 6
524048200001205 - Kimya Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları 2+1+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
441052005801203 - Akışkanlar Mekaniği 3+0+0 Zorunlu 5
442000000001202 - Organik Kimya 2+0+3 Zorunlu 6
461000000001220 - Sayısal Analiz 2+0+0 Zorunlu 4
462000000001223 - Olasılık ve İstatistik 3+0+0 Zorunlu 6
524044200001204 - Kütle ve Enerji Denklikleri 3+0+0 Zorunlu 5
482000000001100 - Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2+1+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
441052000001204 - Kimya Mühendisliği Termodinamiği 3+0+0 Zorunlu 5
522044100001305 - Isı Transferi 3+0+0 Zorunlu 5
524000000001301 - Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği 3+0+0 Zorunlu 5
524000000001320 - Kimyasal Süreç Güvenliği 2+0+0 Zorunlu 5
524046000001315 - Kimya Mühendisliğinde Matematik Modelleme 2+0+0 Zorunlu 6
345000000001390 - Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
520054000001417 - Bakım Planlama 2+0+0 Zorunlu 4
524000000001306 - Ayırma İşlemleri 3+0+0 Zorunlu 5
524000000001401 - Kimyasal Teknolojiler 3+0+0 Zorunlu 5
524000000001404 - Proses Dinamiği ve Kontrolü 3+0+0 Zorunlu 6
524044200001309 - Kütle Transferi 3+0+0 Zorunlu 5
100000000001401 - Staj I 0+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
380034000001312 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2+0+0 Seçmeli 4
524000000001403 - Kimyasal Reaksiyon Kinetiği ve Reaktör Tasarımı 3+0+0 Seçmeli 5
524000000001405 - Kimyasal Proseslerin Tasarımı 2+0+0 Seçmeli 5
524000000001409 - Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I 0+0+3 Seçmeli 5
524000000001480 - Kimya Mühendisliği Tasarım Projesi 0+2+0 Seçmeli 6
524052200001405 - Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Yenilenebilir Enerji 2+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
100000000001402 - Staj II 0+0+0 Seçmeli 5
345000000001103 - Girişimcilik 2+0+0 Seçmeli 4
345000000001418 - Proje Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 4
524000000001410 - Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II 0+0+3 Seçmeli 5
524000000001490 - Kimya Mühendisliği Bitirme Çalışması 0+2+0 Seçmeli 7
524031400001450 - Kimya Tesisi Tasarımı ve Ekonomisi 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 30