Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
141000000001101 - Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1+0+0 Zorunlu 1
222000000001101 - İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
441000000001101 - Fizik I 3+0+1 Zorunlu 6
442000000001103 - Genel Kimya 2+0+2 Zorunlu 5
461000000001101 - Matematik I 3+0+0 Zorunlu 6
520000002261197 - Mesleki Oryantasyon ve İşletme Mühendisliğine Giriş 2+0+0 Zorunlu 4
320000000001107 - Genel İletişim 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
223000000001101 - Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
441000000001102 - Fizik II 3+0+1 Zorunlu 6
441000000001255 - Malzeme Bilimi 2+0+0 Zorunlu 4
461000000001102 - Matematik II 3+0+0 Zorunlu 6
461000000001103 - Lineer Cebir 2+0+0 Zorunlu 6
310000000001128 - Küreselleşme 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
224031300001101 - Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin Oluşumu 4+0+0 Zorunlu 4
314000000001120 - Ekonominin Esasları 3+0+0 Zorunlu 6
344000000001201 - Genel Muhasebe I 3+0+0 Zorunlu 4
380034000001302 - İşletme Hukuku 2+0+0 Zorunlu 6
441052000001203 - Termodinamik 2+0+0 Zorunlu 4
461052000001205 - Mühendislikte Matematiksel Yöntemler 3+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
344000000001202 - Genel Muhasebe II 3+0+0 Zorunlu 4
461000000001220 - Sayısal Analiz 2+0+0 Zorunlu 4
462000000001223 - Olasılık ve İstatistik 3+0+0 Zorunlu 6
520034500001208 - Mühendisler için Stratejik Yönetim 3+0+0 Zorunlu 6
520034500001221 - Sistem Mühendisliğine Giriş 3+0+0 Zorunlu 6
482000000001100 - Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2+1+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
322048203451202 - Yönetim Bilişim Sistemleri 2+0+0 Zorunlu 5
345000000001201 - Yönetim ve Organizasyon 3+0+0 Zorunlu 6
345031100001303 - İnsan Kaynakları Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 5
345046004821205 - Karar Verme Teknikleri 3+0+0 Zorunlu 5
460034504821380 - Yöneylem Araştırması 3+0+0 Zorunlu 5
345000000001390 - Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
343000000001206 - Finansal Yönetim 3+0+0 Zorunlu 5
344000000001307 - Maliyet Muhasebesi 3+0+0 Zorunlu 6
344034500001308 - Yönetim Muhasebesi 2+0+0 Zorunlu 5
345054000001305 - Üretim Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 5
520054000001417 - Bakım Planlama 2+0+0 Zorunlu 4
100000000001401 - Staj I 0+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
345000000001419 - Bütünleşik Sistem Tasarımı 3+0+0 Seçmeli 5
345048200001404 - Optimizasyon Modelleri ve Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 5
380034000001312 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2+0+0 Seçmeli 4
520034500001423 - Endüstriyel Sistem Analizi 3+0+0 Seçmeli 5
520034500001489 - İşletme Mühendisliği Tasarım Projesi 0+2+0 Seçmeli 6
540052000001401 - Üretim Planlama ve Kontrol 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
100000000001402 - Staj II 0+0+0 Seçmeli 5
345000000001103 - Girişimcilik 2+0+0 Seçmeli 4
345000000001418 - Proje Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 4
520034500001490 - İşletme Mühendisliği Bitirme Çalışması 0+2+0 Seçmeli 7
520054000001402 - Tesis Planlama 3+0+0 Seçmeli 5
520054003451206 - Üretimde Verimlilik ve Performans Analizi 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 30