Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
141000000001101 - Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1+0+0 Zorunlu 1
222000000001101 - İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
441000000001101 - Fizik I 3+0+1 Zorunlu 6
442000000001103 - Genel Kimya 2+0+2 Zorunlu 5
461000000001101 - Matematik I 3+0+0 Zorunlu 6
582000002261100 - Mesleki Oryantasyon ve İnşaat Mühendisliğine Giriş 2+0+0 Zorunlu 4
320000000001107 - Genel İletişim 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
223000000001101 - Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
441000000001102 - Fizik II 3+0+1 Zorunlu 6
461000000001102 - Matematik II 3+0+0 Zorunlu 6
461048105201201 - Algoritmalar ve Programlama 2+1+0 Zorunlu 4
520044105821223 - Statik 3+0+0 Zorunlu 6
482052000001202 - Mühendislikte Bilgisayar Uygulamaları 2+1+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
224031300001101 - Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin Oluşumu 4+0+0 Zorunlu 4
441052005801201 - Dinamik 2+0+0 Zorunlu 4
461046000001203 - Lineer Cebir 3+0+0 Zorunlu 6
461052000001205 - Mühendislikte Matematiksel Yöntemler 3+0+0 Zorunlu 6
520054004401205 - Mukavemet 3+0+0 Zorunlu 5
582052004821415 - Bilgisayar Destekli Tasarım 2+1+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
441052005801203 - Akışkanlar Mekaniği 3+0+0 Zorunlu 5
461000000001220 - Sayısal Analiz 2+0+0 Zorunlu 4
462000000001223 - Olasılık ve İstatistik 3+0+0 Zorunlu 6
520000000001209 - Ölçme Bilgisi 2+0+0 Zorunlu 5
582044300001104 - Mühendislik Jeolojisi 3+0+0 Zorunlu 6
SEC_4_1 - 4. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
520044105821301 - Yapı Statiği I 3+0+0 Zorunlu 5
520058200001307 - Hidrolik 3+0+0 Zorunlu 6
582044300001305 - Zemin Mekaniği 3+1+0 Zorunlu 6
582054000001208 - Yapı Malzemeleri 2+0+0 Zorunlu 4
345000000001390 - Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları 2+0+0 Seçmeli 4
SEC_5_1 - 5. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
520044105821302 - Yapı Statiği II 3+0+0 Zorunlu 5
582052000001308 - Temel İnşaatı 3+0+0 Zorunlu 5
582052005401304 - Betonarme I 3+0+0 Zorunlu 6
582052105401306 - Çelik Yapılar 3+0+0 Zorunlu 5
850052204201202 - Ekoloji 2+0+0 Zorunlu 4
100000000001401 - Staj I 0+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
582000000001405 - Su Temini ve Atık Suların Uzaklaştırılması 3+0+0 Seçmeli 5
582000000001489 - İnşaat Mühendisliği Tasarım Projesi 0+2+0 Seçmeli 6
582052005401401 - Betonarme II 3+0+0 Seçmeli 5
862054005201401 - İş Sağlığı ve Güvenliği 2+0+0 Seçmeli 4
SEC_7_1 - 7. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
SEC_7_2 - 7. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 2 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
100000000001402 - Staj II 0+0+0 Seçmeli 5
345000000001103 - Girişimcilik 2+0+0 Seçmeli 4
345000000001418 - Proje Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 4
582000000001490 - İnşaat Mühendisliği Bitirme Çalışması 0+2+0 Seçmeli 7
SEC_8_1 - 8. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
SEC_8_2 - 8. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 2 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler