Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
141000000001101 - Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1+0+0 Zorunlu 1
210022400001105 - Sanat ve Tasarım Tarihi 3+0+0 Zorunlu 6
214000002261197 - Mesleki Oryantasyon ve İç Mimarlığa Giriş 2+0+0 Zorunlu 3
214058100001103 - Grafik İletişim I 2+2+0 Zorunlu 6
310022000001101 - Sosyal Bilimlere Giriş 2+0+0 Zorunlu 6
313031200001114 - Sivil Toplum Kuruluşları 2+0+0 Seçmeli 4
482000000001100 - Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2+1+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
214000000001140 - Tasarım Prensipleri 2+0+0 Zorunlu 4
214058100001102 - Temel Tasarım 0+4+0 Zorunlu 6
214058100001104 - Grafik İletişim II 2+2+0 Zorunlu 6
222000000001101 - İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
380022600001101 - Hukukun Temelleri 2+0+0 Zorunlu 5
581000000001120 - Mimari Anlatım Teknikleri 2+2+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
214048205811104 - Tasarımda Bilgisayar Kullanımı 2+2+0 Zorunlu 4
214058100001211 - Tasarım Stüdyosu I 2+4+0 Zorunlu 10
223000000001101 - Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
582054058101217 - Yapı Bilgisi ve Malzeme 2+2+0 Zorunlu 6
SEC_3_1 - 3. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 6
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
210022003101403 - Sanat Eseri Analizi 2+0+0 Zorunlu 4
214048205811204 - Tasarımda Bilgisayar Uygulamaları 2+2+0 Zorunlu 6
214058102241208 - İç Mimarlık Tarihi ve Kuramı 3+0+0 Zorunlu 4
214058104821206 - Tasarım Stüdyosu II 2+4+0 Zorunlu 6
224031300001101 - Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin Oluşumu 4+0+0 Zorunlu 4
SEC_4_1 - 4. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 6
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
212022003121305 - Çağdaş Sanat Kuramları 2+0+0 Zorunlu 4
214058100001311 - Tasarım Stüdyosu III 2+4+0 Zorunlu 10
214058105401204 - Mobilya Tasarımı 2+2+0 Zorunlu 6
345000000001390 - Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları 2+0+0 Seçmeli 4
SEC_5_1 - 5. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 6
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
214058102241304 - Mekanda Renk ve Işık 3+0+0 Zorunlu 4
214058105821312 - Tasarım Stüdyosu IV 2+4+0 Zorunlu 5
226021000001303 - Estetik ve Sanat Felsefesi 2+0+0 Zorunlu 6
100000000001401 - Staj I 0+0+0 Seçmeli 5
320000000001107 - Genel İletişim 2+0+0 Seçmeli 4
SEC_6_1 - 6. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 6
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
214058100001411 - Tasarım Stüdyosu V 2+4+0 Seçmeli 10
214058100001489 - İç Mimarlık Projesi 0+2+0 Seçmeli 6
581000000001498 - Fiziksel Çevre Kontrolü 3+0+0 Seçmeli 5
862054005201401 - İş Sağlığı ve Güvenliği 2+0+0 Seçmeli 4
SEC_7_1 - 7. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
100000000001402 - Staj II 0+0+0 Seçmeli 5
214058100001490 - İç Mimarlık Bitirme Çalışması 0+2+0 Seçmeli 7
345000000001103 - Girişimcilik 2+0+0 Seçmeli 4
345000000001418 - Proje Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 4
581054000001214 - Restorasyon 2+1+0 Seçmeli 5
SEC_8_1 - 8. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler