Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

1 - Davranış bilimleri ve insan faktörleri alanında bilgiye sahiptir. (CIDA-st.3 )

1.1 - Davranış bilimleri ve insan faktörleri alanında bilgiye sahiptir

2 - İç mekânlar, mimari, sanat ve dekoratif sanatlarla ilgili, tarihsel ve kültürel bağlamdaki bilgileri özümser. (CIDA-st.8 )

2.1 - İç mekânlar, mimari, sanat ve dekoratif sanatlarla ilgili, tarihsel ve kültürel bağlamdaki bilgileri özümser.

3 - İki ve üç boyutlu tasarımın ilkelerini ve elemanlarını kullanır. (CIDA-st.9 )

3.1 - İki ve üç boyutlu tasarımın ilkelerini ve elemanlarını kullanır.

4 - Yasaları, yönetmelikleri, standartları ve iç mekân tasarımını etkileyen kılavuzları kullanır. (CIDA-st.14 )

4.1 - Yasaları, yönetmelikleri, standartları ve iç mekân tasarımını etkileyen kılavuzları kullanır.

5 - İç mekânsal çevrede, insan davranışlarını değerlendirerek, problemleri belirler; karmaşık problemleri ayrıştırır ve yaratıcı çözümler oluşturur. (CIDA-st.4)

5.1 - Karmaşık problemlere basit çözümler geliştirir.

5.2 - Tasarım, araştırma ve problem çözme becerisi kazanır.

5.3 - Yenilikçi ve yaratıcı düşünce oluşturur.

6 - Çalışmalarında renk teorilerini ve ilkelerini uygular. (CIDA-st.10)

6.1 - Çalışmalarında renk teorilerini ve ilkelerini uygular.

7 - İç mekânlardaki mobilya, sabit eşya, donanım ve bitirme malzemelerini seçer ve/veya tasarlar. (CIDA-st.11)

7.1 - İç mekânlardaki mobilya, sabit eşya, donanım ve bitirme malzemelerini seçer ve/veya tasarlar.

8 - Bina kullanıcılarının sağlık, güvenlik, esenlik ve performansını yükseltmek için, aydınlatma, akustik, ısısal konfor ve iç hava kalitesi ile ilgili tasarlama ilkelerini kullanır. (CIDA-st.12)

8.1 - Bina kullanıcılarının sağlık, güvenlik, esenlik ve performansını yükseltmek için, aydınlatma, akustik, ısısal konfor ve iç hava kalitesi ile ilgili tasarlama ilkelerini kullanır.

9 - İç mekan yapı sistemleri ve yapım sistemleri konularındaki bilgiyi ve tasarım ilkelerini uygular. (CIDA-st.13)

9.1 - İç mekan yapı sistemleri ve yapım sistemleri konularındaki bilgiyi ve tasarım ilkelerini uygular.

10 - Bireysel olarak ve takım içerisinde uyumlu çalışarak sorumluluk alır. Çok disiplinli ortamlarda katkı sağlar. (CIDA-st.5)

10.1 - İşbirliği, uzlaşma, liderlik ve takım çalışması yetkinligi kazanır.

10.2 - Çeşitli bakış açıları ve perspektifleri temsil eden, çok disiplinli çalışmalar yürütür.

11 - Eleştirel düşürür. Küresel bir anlayış ile tasarım kararlarını ekolojik, sosyo-ekonomik ve kültürel bağlamdaki değişkenler açısından değerlendirme yetkinligi kazanır. (CIDA-st.2)

11.1 - İç mekân tasarımını etkileyen güncel sorunları değerlendirir.

11.2 - Mesleğin örgütsel ve aile yapılarına bağlı kalarak çeşitliliginin ortaya çikmasına katkıda bulunur.

11.3 - Farklı kültürler ile ilgili bilgiler kazanır

11.4 - Program çalışmaların kritigini dinleme becerilerini geliştirme olanaklarını içerir.

12 - Yaşam boyu öğrenme kavramını özümser.

12.1 - Yaşam boyu öğrenme kavramını özümser.

13 - Etkili görsel, yazılı ve sözlü iletişim yetkinligi kazanır. (CIDA-st.6)

13.1 - Etkili görsel, yazılı ve sözlü iletişim yetkinligi kazanır.

14 - Yabancı dilde iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi : B1 Düzeyi).

14.1 - Yabancı dilde iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi : B1 Düzeyi).

15 - Bilgi ve iletişim teknolojilerini Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde kullanır.

15.1 - Bilgi ve iletişim teknolojilerini Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde kullanır.

16 - Etik değerlere bağlı kalarak kabul edilmiş uygulama standartlarını kullanır, mesleki ve endüstriyel gelişimin önemine inanır ve bunların oluşturulan çevreye etkişi konusunda bilinç geliştirir. (CIDA-st.7)

16.1 - Etik değerlere bağlı kalarak kabul edilmiş uygulama standartlarını kullanır, mesleki ve endüstriyel gelişimin önemine inanır ve bunların oluşturulan çevreye etkisi konusunda bilinç geliştirir.

17 - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

17.1 - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.