Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
141000000001101 - Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1+0+0 Zorunlu 1
214021102121501 - Temel Tasarım Stüdyosu I 2+2+0 Zorunlu 6
214021105811004 - Tasarım Görselleştirme I 2+2+0 Zorunlu 6
214021302121101 - Tasarım ve Sinema 2+0+0 Zorunlu 6
214034002261001 - Mesleki Oryantasyon ve Endüstriyel Tasarıma Giriş 2+0+0 Zorunlu 3
222000000001101 - İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
482000000001100 - Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2+1+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
214000000001140 - Tasarım Prensipleri 2+0+0 Zorunlu 4
214021102121502 - Temel Tasarım Stüdyosu II 2+2+0 Zorunlu 6
214021105811005 - Tasarım Görselleştirme II 2+2+0 Zorunlu 6
214031003401006 - Tasarım Kuram ve Yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 4
214046104821007 - Tasarı Geometri 2+1+0 Zorunlu 6
223000000001101 - Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
210022400001105 - Sanat ve Tasarım Tarihi 3+0+0 Zorunlu 6
214048200001014 - Bilgisayar Destekli Endüstriyel Tasarım I 2+2+0 Zorunlu 6
214054005801008 - Endüstriyel Tasarım Stüdyosu I 2+4+0 Zorunlu 8
543021400001013 - Maket ve Prototip Yapımı 2+2+0 Zorunlu 4
SEC_3_1 - 3. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 6
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
214022403121016 - Endüstriyel Tasarım Tarihi 3+0+0 Zorunlu 6
214054005801009 - Endüstriyel Tasarım Stüdyosu II 2+4+0 Zorunlu 8
441058100001204 - Statik ve Mukavemet 4+0+0 Zorunlu 6
543044002141017 - Malzeme Bilgisi ve Üretim Yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 4
SEC_4_1 - 4. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 6
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
212022003121305 - Çağdaş Sanat Kuramları 2+0+0 Zorunlu 4
214054005801010 - Endüstriyel Tasarım Stüdyosu III 2+4+0 Zorunlu 8
310021404601018 - Ergonomi 2+0+0 Zorunlu 5
214048200001015 - Bilgisayar Destekli Endüstriyel Tasarım II 2+2+0 Seçmeli 5
310000000001203 - Modernite ve Tüketim Toplumu 2+0+0 Seçmeli 4
380034000001312 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
210022003101403 - Sanat Eseri Analizi 2+0+0 Zorunlu 4
214054005801011 - Endüstriyel Tasarım Stüdyosu IV 2+4+0 Zorunlu 8
214042203101020 - Tasarımda Sürdürülebilirlik 2+0+0 Seçmeli 5
345000000001390 - Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları 2+0+0 Seçmeli 4
SEC_6_1 - 6. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
SEC_6_2 - 6. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 2 - Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
224031300001101 - Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin Oluşumu 4+0+0 Zorunlu 4
380000000001362 - Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku 3+0+0 Zorunlu 5
214034200001021 - Endüstriyel Tasarım Projesi 0+2+0 Seçmeli 6
SEC_7_1 - 7. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 10
SEC_7_2 - 7. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 2 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
100000000001403 - Staj 0+0+0 Seçmeli 15
214034005401022 - Endüstriyel Tasarım Bitirme Çalışması 0+2+0 Seçmeli 7
345000000001103 - Girişimcilik 2+0+0 Seçmeli 4
345000000001418 - Proje Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30