Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Eğitim Amaçları:

1. Ürün ve hizmet üretimi yapan bütün sektörlerde mühendislik, operasyon ve yönetim kadrolarında, üretim ve hizmet sistemleri tasarımı, kontrolü ve işletilmesi alanlarında kariyer yapabilirler.

2. Girişimcilik özelliklerini kullanarak, mal ve hizmet üreten veya bu tür şirketlere teknik ve yönetim alanlarda danışmanlık yapan şirketler kurabilirler.

3. Takım çalışmasına uyum gösterirler ve lider rolü üstlenebilirler.

4. Ürün ve hizmet sistemlerinin tasarımı, kontrolü ve işletilmesine yönelik lisansüstü eğitime devam edebilirler.

5. Çalıştıkları ortamda etik, kültürel ve çevresel değerlerin geliştirilmesine katkıda bulunabilirler.