Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
141000000001101 - Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1+0+0 Zorunlu 1
222000000001101 - İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
441000000001101 - Fizik I 3+0+1 Zorunlu 6
442000000001103 - Genel Kimya 2+0+2 Zorunlu 5
461000000001101 - Matematik I 3+0+0 Zorunlu 6
520000002261199 - Mesleki Oryantasyon ve Endüstri Mühendisliğine Giriş 2+0+0 Zorunlu 4
320000000001107 - Genel İletişim 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
223000000001101 - Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
441000000001102 - Fizik II 3+0+1 Zorunlu 6
461000000001102 - Matematik II 3+0+0 Zorunlu 6
461046000001203 - Lineer Cebir 3+0+0 Zorunlu 6
461048105201201 - Algoritmalar ve Programlama 2+1+0 Zorunlu 4
310000000001128 - Küreselleşme 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
224031300001101 - Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin Oluşumu 4+0+0 Zorunlu 4
314000000001120 - Ekonominin Esasları 3+0+0 Zorunlu 6
340046004821309 - Yöneylem Araştırması I 3+0+0 Zorunlu 5
441052000001203 - Termodinamik 2+0+0 Zorunlu 4
461052000001205 - Mühendislikte Matematiksel Yöntemler 3+0+0 Zorunlu 6
520021400001101 - Bilgisayar Destekli Teknik Resim 2+2+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
340046004821310 - Yöneylem Araştırması II 3+0+0 Zorunlu 5
345034403431302 - Maliyet ve Yönetim Muhasebesi 3+0+0 Zorunlu 5
461000000001220 - Sayısal Analiz 2+0+0 Zorunlu 4
462000000001223 - Olasılık ve İstatistik 3+0+0 Zorunlu 6
540052000001304 - İmalat Teknolojileri 3+0+0 Zorunlu 6
482052000001202 - Mühendislikte Bilgisayar Uygulamaları 2+1+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
314052005401207 - Mühendislik Ekonomisi 2+0+0 Zorunlu 5
345000000001201 - Yönetim ve Organizasyon 3+0+0 Zorunlu 6
345046004821205 - Karar Verme Teknikleri 3+0+0 Zorunlu 5
460048205201301 - Modelleme ve Optimizasyon 3+0+0 Zorunlu 5
462052004611301 - Mühendislik İstatistiği 2+0+0 Zorunlu 5
345000000001390 - Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
520046204821304 - Sistem Simülasyonu 3+0+0 Zorunlu 5
540052000001324 - Endüstriyel Kalite Kontrol 3+0+0 Zorunlu 5
540086203471302 - Ergonomi ve İş Etüdü 3+0+0 Zorunlu 6
850052204201202 - Ekoloji 2+0+0 Zorunlu 4
100000000001401 - Staj I 0+0+0 Seçmeli 5
SEC_6_1 - 6. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
520034000001403 - Endüstri Mühendisliği Tasarım Projesi 0+2+0 Seçmeli 6
540052000001401 - Üretim Planlama ve Kontrol 3+0+0 Seçmeli 5
862054005201401 - İş Sağlığı ve Güvenliği 2+0+0 Seçmeli 4
SEC_7_1 - 7. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
SEC_7_2 - 7. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 2 - Seçmeli 5
SEC_7_3 - 7. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 3 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
100000000001402 - Staj II 0+0+0 Seçmeli 5
345000000001103 - Girişimcilik 2+0+0 Seçmeli 4
345000000001418 - Proje Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 4
520034000001405 - Endüstri Mühendisliği Bitirme Çalışması 0+2+0 Seçmeli 7
SEC_8_1 - 8. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
SEC_8_2 - 8. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 2 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler