Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
Endüstri Mühendisliği (EN) programı mezunları, üretim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren her tür işletmede satın alma, üretim ve operasyon planlama, kalite kontrol, lojistik ve iş geliştirme bölümlerinde uzman ve yönetici pozisyonlarında yer alırlar. Ayrıca bu faaliyetleri yürüten danışmanlık şirketleri kurabilir ve yönlendirebilirler.