Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
141000000001101 - Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1+0+0 Zorunlu 1
222000000001101 - İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
441000000001101 - Fizik I 3+0+1 Zorunlu 6
442000000001103 - Genel Kimya 2+0+2 Zorunlu 5
461000000001101 - Matematik I 3+0+0 Zorunlu 6
523000002261199 - Mesleki Oryantasyon ve Elektronik Haberleşme Mühendisliğine Giriş 2+0+0 Zorunlu 4
320000000001107 - Genel İletişim 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
223000000001101 - Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
441000000001102 - Fizik II 3+0+1 Zorunlu 6
441000000001255 - Malzeme Bilimi 2+0+0 Zorunlu 4
461000000001102 - Matematik II 3+0+0 Zorunlu 6
461000000001103 - Lineer Cebir 2+0+0 Zorunlu 6
310000000001128 - Küreselleşme 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
224031300001101 - Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin Oluşumu 4+0+0 Zorunlu 4
441000000001268 - Elektromanyetik Alan Teorisi 3+0+0 Zorunlu 6
441052000001203 - Termodinamik 2+0+0 Zorunlu 4
461052000001205 - Mühendislikte Matematiksel Yöntemler 3+0+0 Zorunlu 6
522000000001203 - Elektrik Devre Temelleri 3+0+1 Zorunlu 5
523000000001142 - Lojik Devreler 2+0+2 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
441000000001363 - Elektromanyetik Dalga Teorisi 3+0+0 Zorunlu 5
461000000001220 - Sayısal Analiz 2+0+0 Zorunlu 4
462000000001223 - Olasılık ve İstatistik 3+0+0 Zorunlu 6
523000000001204 - Devre ve Sistem Analizi 3+0+1 Zorunlu 5
523000000001231 - Elektronik I 4+0+0 Zorunlu 6
482000000001100 - Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2+1+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
523000000001232 - Elektronik II 4+0+0 Zorunlu 6
523000000001236 - Elektronik Laboratuvarı 0+0+2 Zorunlu 4
523000000001270 - Sinyaller ve Sistemler 3+0+0 Zorunlu 6
523000000001375 - Analog İletişim 3+0+0 Zorunlu 5
523048100001241 - Mikroişlemciler 3+0+0 Zorunlu 5
345000000001390 - Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
520054000001417 - Bakım Planlama 2+0+0 Zorunlu 4
523000000001303 - Haberleşme Laboratuvarı 0+0+2 Zorunlu 4
523000000001352 - Kontrol Sistemleri 3+0+0 Zorunlu 5
523000000001377 - Sayısal İşaret İşleme 3+0+0 Zorunlu 6
523000000001378 - Sayısal İletişim 3+0+0 Zorunlu 6
100000000001401 - Staj I 0+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
380034000001312 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2+0+0 Seçmeli 4
523000000001302 - Haberleşme Elektroniği 2+0+0 Seçmeli 5
523000000001333 - Tümdevre Tasarımı 2+0+0 Seçmeli 5
523000000001465 - Fiber Optik Haberleşme Sistemleri 2+0+0 Seçmeli 5
523000000001467 - Antenler ve Yayılım 3+0+0 Seçmeli 5
523000000001481 - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Tasarım Projesi 0+2+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 30
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
100000000001402 - Staj II 0+0+0 Seçmeli 5
345000000001103 - Girişimcilik 2+0+0 Seçmeli 4
345000000001418 - Proje Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 4
523000000001364 - Mikrodalga Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 5
523000000001482 - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bitirme Çalışması 0+2+0 Seçmeli 7
523000000001484 - Gezgin İletişim Sistemleri 2+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 30