Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
141000000001101 - Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1+0+0 Zorunlu 1
222000000001101 - İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
441000000001101 - Fizik I 3+0+1 Zorunlu 6
442000000001103 - Genel Kimya 2+0+2 Zorunlu 5
461000000001101 - Matematik I 3+0+0 Zorunlu 6
520000002261195 - Mesleki Oryantasyon ve Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 2+0+0 Zorunlu 4
320000000001107 - Genel İletişim 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
223000000001101 - Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
441000000001102 - Fizik II 3+0+1 Zorunlu 6
461000000001102 - Matematik II 3+0+0 Zorunlu 6
461046000001203 - Lineer Cebir 3+0+0 Zorunlu 6
461048105201201 - Algoritmalar ve Programlama 2+1+0 Zorunlu 4
310000000001128 - Küreselleşme 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
224031300001101 - Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin Oluşumu 4+0+0 Zorunlu 4
441052000001203 - Termodinamik 2+0+0 Zorunlu 4
461048100001203 - Ayrık Matematik 3+0+0 Zorunlu 5
461052000001205 - Mühendislikte Matematiksel Yöntemler 3+0+0 Zorunlu 6
481048200001251 - Veri Yapıları ve Algoritmalar 2+2+0 Zorunlu 5
482048100001153 - Programlama Dili Kavramları 2+2+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
461000000001220 - Sayısal Analiz 2+0+0 Zorunlu 4
462000000001223 - Olasılık ve İstatistik 3+0+0 Zorunlu 6
482048100001257 - Nesne Tabanlı Programlama 2+2+0 Zorunlu 5
523048100001202 - Lojik Devreler ve Mikroişlemciler 2+0+2 Zorunlu 5
523048104411201 - Bilgisayar Mühendisliğinde Elektrik Devre Temelleri 3+0+0 Zorunlu 6
482052000001202 - Mühendislikte Bilgisayar Uygulamaları 2+1+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
481000000001469 - Biçimsel Diller ve Automata Teorisi 3+0+0 Zorunlu 5
481052000001354 - Yazılım Mühendisliği 3+0+0 Zorunlu 5
482000000001221 - Görsel Programlama 2+2+0 Zorunlu 6
482000000001357 - İşletim Sistemleri 3+0+0 Zorunlu 5
345000000001390 - Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları 2+0+0 Seçmeli 4
SEC_5_1 - 5. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
481000000001312 - Bilgisayar Organizasyonu 3+0+0 Zorunlu 5
482052003221351 - Bilgisayar Ağları 2+0+0 Zorunlu 5
523048100001302 - Gömülü Sistem Tasarımı 2+0+1 Zorunlu 5
850052204201202 - Ekoloji 2+0+0 Zorunlu 4
100000000001401 - Staj I 0+0+0 Seçmeli 5
SEC_6_1 - 6. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 6
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
481000000001481 - Bilgisayar Mühendisliği Tasarım Projesi 0+2+0 Seçmeli 6
482000000001433 - Mobil Uygulama Programlama 2+1+0 Seçmeli 5
482032008601461 - Bilgisayar ve Ağ Güvenliği 3+0+0 Seçmeli 5
862054005201401 - İş Sağlığı ve Güvenliği 2+0+0 Seçmeli 4
SEC_7_1 - 7. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
SEC_7_2 - 7. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 2 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
100000000001402 - Staj II 0+0+0 Seçmeli 5
345000000001103 - Girişimcilik 2+0+0 Seçmeli 4
345000000001418 - Proje Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 4
480000000001498 - Bilgisayar Mühendisliği Bitirme Çalışması 0+2+0 Seçmeli 7
SEC_8_1 - 8. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
SEC_8_2 - 8. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 2 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler