Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Eğitim Amaçları

1. Temel bilimler ve bilgisayar mühendisliği kavram ve konularını etkin kullanarak telekomünikasyon, bankacılık başta olmak üzere bilginin etkin kullanıldığı profesyonel iş ortamlarında veya akademik olarak başarılı bir kariyer edinirler.

2. Uygulamalı pratik bilgiler ve çözümler üreterek, araştırıcı ve yenilikçi yönleri ile girişimci bireyler olarak çok disiplinli ve/veya çok kültürlü kurumlarda görev alırlar.

3. Etik, toplumsal sorumluluk sahibi değerleri ile yaşam boyu eğitimi benimseyerek bilgi teknolojileri ve bilgisayar mühendisliği alanlarında çalıştay, sertifika programları veya benzeri çalışmalarda yer alırlar.